Doclogic Nieuws

Koppeling JOIN - SharePoint / Teams: Het beste van twee werelden.

Combineer het laagdrempelige gebruik van MS SharePoint of MS Teams op de werkvloer met de robuuste archieffuncties van Decos JOIN en al je belangrijke projectdocumenten zijn automatisch, duurzaam én wettelijk gearchiveerd. JOIN - SharePoint / Teams is een krachtige koppeling die het beste van twee werelden verenigd.

NRGD vergroot vertrouwen Nederlandse Rechtspraak door waarborgen hoge kwaliteit forensisch deskundigen

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) is in 2010 door het Ministerie van Justitie en Veiligheid in het leven geroepen om een constante kwaliteit te waarborgen van de inbreng van deskundigen in rechtszaken. 

Verbeterde Service Level Agreement (SLA)

Al jaren werken wij samen met onze klanten op basis van vertrouwen en heldere afspraken. Deze afspraken leggen we vast in onze offertes. De afgelopen jaren zijn daar meer documenten bijgekomen, zoals een verwerkersovereenkomst en onze Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met een uitgebreidere beschrijving wat u van ons mag verwachten. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen heeft Doclogic haar DVO aangepast en hernoemd naar Service Level Agreement (SLA)

Doclogic is ISO27001 gecertificeerd

DAAR ZIJN WIJ TROTS OP, MAAR WAT HEEFT U DAARAAN?

Doclogic is in de zomer van 2020 gecertificeerd op NEN ISO 27001:2017. Dat is iets waar wij erg trots op zijn. Maar wat heb je er eigenlijk aan? Wat is de waarde van dit ISO27001 certificaat? Hieronder beantwoorden we deze vraag vanuit twee invalshoeken: Wat is de waarde voor Doclogic en nog veel belangrijker, welke waarde heeft ons certificaat voor u als klant van Doclogic.

Jouw organisatie klaar voor de toekomst met de JOIN ADFS Module

Sinds 1 juli 2020 heeft Decos de ondersteuning van JOIN stopgezet indien klanten gebruik maken van JOIN in combinatie met Internet Explorer. Hiermee volgt Decos het beleid van Microsoft dat inzet op de Edge-browser.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Inschrijven

Lists by Topic

see all

Updates per categorie

Bekijk meer

Recente updates

Volg ons ook op: