Doclogic Nieuws

Woningcorporatie de Woningstichting uit Wageningen live met JOIN in de cloud

De Woningstichting had al langere tijd de wens om JOIN aan te passen aan geplande organisatieveranderingen. Ook wilde de organisatie kritisch kijken naar het aantal koppelingen en de wijze waarop dit was ingericht. Beide wensen zijn nu vervuld, gecombineerd met een migratie naar de cloud.

JOIN als  collectief bedrijfsgeheugen voor de bestuurlijke ondersteuning van 63 scholen

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor Voortgezet Onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid, die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Het onderwijsbureau, gevestigd in Tilburg, ondersteunt de 34 scholen(groepen) en de Raad van Bestuur vanuit de domeinen: Administratie, Automatisering, Financiën, Personeel, Communicatie, Juridische zaken en Huisvesting.

Doclogic Summer Workshop: alles weten over Archiveren en Vernietigen in Decos JOIN

Jouw organisatie is archief plichtig, werkt al jaren met Decos JOIN en je hebt (nog) nooit gebruik gemaakt van de Records Management functionaliteiten, zoals vernietigen, die Decos JOIN faciliteert! Dan wordt het nu tijd voor de Doclogic Summer School Archiveren en Vernietigen

Doclogic Digital Professionals: Actief bijdragen aan uw digitale transformatie

Na diverse klantverzoeken voor langdurigere projectondersteuning voor digitaliseringsprojecten rondom Decos JOIN heeft Doclogic haar dienstverlening uitgebreid met Digital Professionals.

Bureau Architectenregister: JOIN als solide fundering voor het toekennen van de beschermde titel van architect

Bureau Architectenregister is in 1988 ontstaan en beheert het bij wet ingestelde Architectenregister. De Wet op de architectentitel zorgt ervoor dat iemand in Nederland alleen de titel stedenbouwkundige, interieurarchitect, tuin- en landschapsarchitect of architect mag voeren als hij of zij is ingeschreven in het Architectenregister.

Lists by Topic

see all

Updates per categorie

Bekijk meer

Recente updates

Volg ons ook op: