Organisaties zetten de laatste jaren fors in op digitalisering. Toch wordt er ook nog veel gebruik gemaakt van papieren documenten. Documenten die niet digitaal zijn, dienen daarom eerst te worden ingescand en vaak nog handmatig in het Case Management Systeem te worden vastgelegd. De verwerking hiervan is zeer arbeidsintensief, uiterst tijdrovend en kost dan ook veel geld.

Efficiency start dichtbij het proces

Aangezien deze informatie toch ergens in de organisatie gedigitaliseerd dient te worden, is de ontwikkeling van het E-formulier ontstaan, waarbij het digitale formulier direct beschikbaar is en nadat het is ingevuld, digitaal wordt opgeslagen en verwerkt. Verderop in de keten is dat altijd minder efficiënt dan wanneer het formulier direct bij de start van het proces digitaal wordt opgeslagen.

E-dienstverlening via E-formulieren vanuit de Cloud

Een E-formulier is een interactief digitaal formulier, dat beschikbaar wordt gesteld als SAAS oplossing en vaak ingezet wordt bij aanvraag-, uitvraag- en adviesprocessen. Deze digitale formulieren worden via een webbrowser benaderd en zijn gebaseerd op een vaste gegevensstandaard (XML). E-formulieren  bieden vaak invoervalidatie, zodat het digitale formulier met  gecontroleerde en daardoor correcte informatie rechtstreeks in Case Management Systeem JOIN kan worden opgeslagen en automatisch het juiste werkproces kan worden gestart, waarbij alle informatie direct bij de werknemer op de juiste afdeling terechtkomt, zodat de aanvraag eenvoudig en snel kan worden afgehandeld.

JOIN E-Formulieren-01.png

Configuratie digitaal E-formulier

Configuratie van een E-formulier zaaktype vindt plaats aan de hand van zaaktypen, in een Zaaktypecatalogus (ZTC). Op deze wijze worden aanvragen per E-formulier altijd met het correcte zaaktype in behandeling genomen, voorzien van alle bijbehorende informatie. Zo kunnen klanten zelf kiezen hoe zij diensten of regelingen aanvragen, via internet, telefonisch, of aan de balie, de verwerking is vervolgens eenduidig.

Randvoorwaarden aanschaf module

Module JOIN Zaaktypen is een noodzakelijke vereiste

Voordelen E-formulieren

  • Eenvoudig opstellen en beheren
  • Gegevens in formulier kunnen automatisch vooraf worden ingevuld
  • Gebruik van standaard bouwstenen
  • Directe interactie met gebruiker mogelijk
  • Snelle geautomatiseerde en foutloze verwerking

 

 

 

Volg ons ook op: