Doclogic Nieuws

Ralph Groenink

Ralph Groenink
"Ik houd ervan om mensen te laten genieten van leerzame en creatieve content." Verantwoordelijk voor website, (content)marketing en leadgeneratie.

Recente updates

JOIN als  collectief bedrijfsgeheugen voor de bestuurlijke ondersteuning van 63 scholen

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor Voortgezet Onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid, die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Het onderwijsbureau, gevestigd in Tilburg, ondersteunt de 34 scholen(groepen) en de Raad van Bestuur vanuit de domeinen: Administratie, Automatisering, Financiën, Personeel, Communicatie, Juridische zaken en Huisvesting.

Bureau Architectenregister: JOIN als solide fundering voor het toekennen van de beschermde titel van architect

Bureau Architectenregister is in 1988 ontstaan en beheert het bij wet ingestelde Architectenregister. De Wet op de architectentitel zorgt ervoor dat iemand in Nederland alleen de titel stedenbouwkundige, interieurarchitect, tuin- en landschapsarchitect of architect mag voeren als hij of zij is ingeschreven in het Architectenregister.

Stabiel zaaksysteem en goede documentatie vervullen belangrijke rol in het primaire proces bij RSJ

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) ziet door advies en rechtspraak toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. De RSJ heeft als wettelijke taken rechtspraak en advisering. In 2019 is de RSJ na het uitschrijven van een meervoudig onderhandse aanbesteding die gewonnen is door Doclogic gestart met de implementatie van Decos JOIN als Document – en Case Management oplossing.

NRGD vergroot vertrouwen Nederlandse Rechtspraak door waarborgen hoge kwaliteit forensisch deskundigen

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) is in 2010 door het Ministerie van Justitie en Veiligheid in het leven geroepen om een constante kwaliteit te waarborgen van de inbreng van deskundigen in rechtszaken. 

Procesgerichte DSP inrichting biedt Hogeschool duidelijke meerwaarde binnen informatieketen

De HAN University of Applied Sciences (HAN), is met ruim 35.000 deelnemers en zo’n 3.700 medewerkers een instelling voor hoger beroepsonderwijs (HBO) met vestigingen in Arnhem en Nijmegen. De missie van de HAN is om actief bij te dragen aan de groei van de deelnemers, zowel als professional én als persoon, om zo een goede springplank te bieden naar een succesvolle toekomst.

Lists by Topic

see all

Updates per categorie

Bekijk meer

Recente updates

Volg ons ook op: