Enkele Vastgoed klanten:

Woonpartners.png
De-Woningstichting.png
Woongoed-2-duizend.png

Goede informatievoorziening is voor vele corporaties en vastgoed organisaties een speerpunt bij het uitvoeren van de (klant)processen en het voeren van regie richting bijv. huurders en stakeholders. Wanneer je de processen in kaart hebt en de diverse datastromen hier goed op aansluit, dan kan de organisatie via bijpassende technologie goede regie voeren. Op deze wijze kunnen digitale corporaties de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever inrichten om zich meer te kunnen richten op hun kerntaken.

Integrale
dossiervorming

Dossiers worden auto-matisch aangemaakt op basis van een inkomend aanvraag of melding vanaf de website. In dit dossier zijn alle relevante contactmomenten, documenten en acties overzichtelijk weergegeven. 

Eén digitaal
geïntegreerd systeem

Het werken met JOIN verhoogt de productiviteit van de medewerker en maakt informatie snel en laagdrempelig beschikbaar.

Grip op
Werkvoorraad

Medewerkers hebben direct inzicht in openstaande acties en af te handelen documenten/dossiers, die via onderliggende processen digitaal aan hen zijn toebedeeld.

[fa-icon="users"]

Laagdrempelig
in gebruik

Door de zeer gebruiksvriendelijke en begrijpelijke user interface voelen de medewerkers zich snel vertrouwd met het systeem en kan er door alle medewerkers mee worden gewerkt.

Krachtige
zoekFUNCTIE

Op de bekende “Google” wijze direct zoeken door alle in JOIN opgenomen content. Het zelflerende systeem onthoudt persoonlijk zoekgedrag en neemt dit mee in toekomstige zoekopdrachten.

JOIN als integraal KVS

Met de module Klant-contact is JOIN volledig inzetbaar voor de afhandeling van klantcontacten via andere kanalen (e-mail, website, telefoon, balie) zodat organisatie breed op een uniforme wijze kan worden gewerkt. 

UW INFORMATIE OP ORDE

JOIN Klant Contact verschaft  cruciaal inzicht aan uw medewerkers en andere stakeholders. Goed geïnformeerde medewerkers kunnen snellere en effectievere beslissingen nemen. 

Soepele integraties 

JOIN beschikt via JOIN Connect over de mogelijkheid om op eenvoudige wijze gegevens uit JOIN te delen of data uit andere kernapplicaties in JOIN op te nemen.

JOIN de onmisbare “bouwsteen” voor de digitale corporatie

Door de opmars van digitalisering zijn er grote veranderingen gaande in ons dagelijks leven, de wijze waarop we communiceren en (samen)werken. Door de opkomst van Internet hebben klanten veel informatie beschikbaar en zijn daarmee mondiger en veeleisender geworden. Ook woningcorporaties staan voor een stevige uitdaging als het gaat om het efficiënt inrichten van klantprocessen.

Door standaardisatie binnen de corporatiesector (CORA en VERA) en het gebruik van de nieuwste technologie is een krachtig ECM platform ontstaan genaamd JOIN, dat informatie uit verschillende bronnen bundelt. JOIN faciliteert als ECM-platform een eenduidige werkwijze bij het opslaan en delen van bedrijf kritische informatie, zodat u conform wet – en regelgeving handelt en maakt relevante informatie altijd en overal toegankelijk voor klanten, medewerkers en ketenpartners.

Voordelen

  • Eénduidige voor opslag bedrijf kritische informatie
  • Integraal klantbeeld: één slim geïntegreerd systeem
  • Proactief delen van real-time beschikbare informatie
  • Inzichtelijke werkvoorraad en grip op doorlooptijden
  • Uniforme afhandeling klantvragen
  • Versimpelen en versnellen van klant interactie
Integraal-Case-Management-WoningCorporaties.png

Procesondersteuning in een divers applicatie landschap

Klanten en ketenpartners verwachten op ieder uur van de dag online betrouwbare informatie te kunnen vinden, proactief geïnformeerd te worden en producten/diensten digitaal aan te kunnen vragen en af te handelen. Iedere digitale corporatie voelt de urgentie om de diverse informatiesystemen op orde te hebben.

JOIN zorgt voor procesondersteuning en -bewaking van alle inkomende, uitgaande interne informatiestromen, documenten (inclusief e-mail en E-formulieren). Individuele gebruikers, maar ook teams, afdelingen, werkgroepen en projectgroepen kunnen documenten, kennis en informatie op eenduidige wijze met elkaar delen. JOIN helpt corporaties de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever in te richten om zo de dienstverlening naar een hoger plan te brengen, die in lijn ligt met de verwachtingen van de klant.

Jouw systemen zorgeloos geïntegreerd in onze oplossingen

Wij integreren onze oplossingen met diverse (primaire) systemen. Check voor aanvullende informatie hierover en een overzicht van bestaande koppelingen onze integratiepagina.

Koppeling-JOIN-NCCW.png
Koppeling-JOIN-BataviaGroep.png
Koppeling-JOIN-TobiasAX.png
Koppeling-JOIN-iWriter.png

Succesverhalen BIJ vastgoed en corporaties

De-Woningstichting.png

[fa-icon="quote-left"]

"Met zaakgericht werken willen wij onze processen optimaliseren door de doorlooptijd te verminderen en kwaliteit te verbeteren, om zo de klanttevredenheid te verhogen."

Erik Klomp, De Woningstichting

LEES MEER >

Volg ons ook op: