Wat is Zaakgericht Werken?

Om belanghebbenden 24/7 en online te informeren over de status van hun zaak moeten de procesverantwoordelijken hun administratie zaakgericht inrichten. Elke hoeveelheid werk, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden, wordt vastgelegd als zaak. Bij elke zaak hoort altijd een zaakdossier met alle relevante archiefwaardige documenten van deze case.

Waarom Zaakgericht Werken?

Zaakgericht werken verbetert de terugvindbaarheid van documenten enorm. Door kenmerken zoveel mogelijk bij de zaak vast te leggen en documenten altijd op te nemen in een zaakdossier, kan via al deze kenmerken van de zaak, een document worden teruggevonden en is de context van een document altijd bekend. Door het aantal verplichte kenmerken bij het opnemen van een document in een zaakdossier tot het documenttype te beperken, wordt bevorderd dat behandelaars daadwerkelijk álle relevante documenten in het zaakdossier opnemen en automatisch de bijbehorende procesinformatie wordt vastgelegd.

[fa-icon='layer-group']

Zaakgericht werken

Informatievoorziening op orde

Indien alle documentatie over een klantvraag digitaal wordt opgeslagen onder een zaaknummer, dan heeft dat grote voordelen.

De volledige case en de bijbehorende documentatie (correspondentie, e-mailwisselingen, bouwtekeningen en scans) kan door alle betrokkenen op elk moment zelfstandig worden ingezien. Dit biedt de nodige transparantie en maakt zaken inzichtelijk, zodat er minder op papier hoeft te worden verspreid.


Voordelen van Zaakgericht werken

Informatie-op-orde.png
Kennis.png
Content-in-context.png
Efficiency.png

Informatie geautomatiseerd
op orde

Van informatie naar kennis

Content in context

Efficiëntere dienstverlening


demo.png

ZAAKGERICHT WERKEN IN ACTIE ZIEN?

 

Plan een online demo