Doordat organisaties de laatste jaren fors hebben ingezet op digitalisering, wordt er steeds meer waardevolle informatie in het DMS/Zaaksysteem JOIN opgeslagen. Steeds meer gegevens die voor meerdere afdelingen interessant kunnen zijn worden in JOIN opgeslagen en het DMS krijgt dan ook steeds meer een centrale rol in de informatiehuishouding. Om kenniswerkers zo succesvol mogelijk te laten functioneren is snelle toegang tot relevante informatie een absolute noodzaak.

laagdrempelige toegang tot gepersonaliseerde informatie

Er zijn dan ook diverse belanghebbenden zowel binnen als buiten de organisatie die steeds meer waardevolle dossiers nodig hebben, of over digitale documenten dienen te beschikken die in het centrale DMS of Zaaksysteem binnen de eigen organisatie zijn opgeslagen. Snel, simpel en accuraat informatie terugvinden vanuit JOIN is dan ook een wens die we vaak van klanten horen. Echter lang niet alle belanghebbenden hebben de beschikking over een JOIN gebruikerslicentie.

Daar komt bij dat de gebruikersverwachting rondom de digitale werkplek erop gericht is om intuïtief en snel je informatie terug te vinden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van JOIN portaal.

JOIN Klantportaal-01.png

Voordelen

  • Laagdrempelige toegang voor geautoriseerde belanghebbenden
  • Op de persoon toegespitste gepersonaliseerde informatie
  • Zowel interne als externe belanghebbende kan info inzien zonder JOIN licentie
  • Eenvoudige gebruikersinterface maakt delen van informatie laagdrempelig

JOIN PORTAAL ONDERDEEL VAN DE DIGITALE WERKPLEK!

Via de beschikbaarheid van JOIN portaal wordt het mogelijk om documenten en dossiers vanuit JOIN beschikbaar te stellen aan de diverse belanghebbenden zowel binnen als buiten de organisatie. Zo wordt het dus mogelijk voor een medewerker, een bedrijf, een klant of een ketenpartner om documenten en dossiers te raadplegen op een extern portaal . Op JOIN portaal behoort het ook tot de mogelijkheden om als persoon zelf documenten te uploaden naar het achterliggende JOIN archief.

Demo video's JOIN Portaal

DEMO - Werkwijze JOIN Portaal + Uploaden documenten
DEMO - JOIN Portaal - Uitleg inrichting JOIN t.b.v JOIN Portaal
DEMO - JOIN Portaal - Uitleg onderlinge samenhang JOIN t.o.v Portaal

INFORMATIEVOORZIENING BETER EN EFFICIËNTER INRICHTEN

Met het gebruik van JOIN portaal faciliteert u uiterst snel een simpele en doeltreffende oplossing voor het delen en terugvinden van relevante organisatie informatie met geautoriseerde belanghebbenden zowel binnen als buiten de organisatie. Het JOIN portaal is dan ook een plaats waar personen nieuws, informatie, documenten, dossiers en dus kennis kunnen uitwisselen. Aangezien iedere belanghebbende altijd beschikt over de juiste versie van een document, draagt dit bij aan efficiënte communicatie en komt dat de uitvoering van een project ten goede.

JOIN Portaal

Modules/eigenschappen/oplossingen

[fa-icon="cloud-download-alt"]

EÉN GEÏNTEGREERD ONLINE PORTAAL

Het werken met JOIN portaal verhoogt de productiviteit van de medewerker en faciliteert informatie laagdrempelig en snel.

[fa-icon="filter"]

laagdrempelig    in gebruik

Eenvoudige scherm weergave maakt het portaal ook voor externen snel vertrouwd.

[fa-icon="map-signs"]

snel wegwijs via digitalisering

Zowel interne als externe medewerkers kunnen op simpele wijze via JOIN portaal informatie vinden en openstaande acties afhandelen.

[fa-icon="exchange-alt"]

informatie veilig 24/7 beschikbaar

Keteninformatisering binnen de eigen organisatie levert optimale samenwerking voor documentstromen in diverse processen

[fa-icon="mobile-alt"]

beschikbaar op diverse devices

Het portaal is persoonlijk, overzichtelijk, intuïtief en via verschillende devices voor alle stakeholders toegankelijk.

[fa-icon="location-arrow"]

Plaats en tijd onafhankelijk

Alle relevante partijen onafhankelijk van plaats en tijd hebben direct toegang tot relevante en persoonlijke n dossiers.

[fa-icon="tasks"]

grip op werk voorraad 

Medewerkers hebben direct inzicht in af te handelen dossiers en openstaande acties.

[fa-icon="file-archive"]

geautoriseerde  toegang

Medewerkers en andere belanghebbenden hebben geautoriseerde toegang tot realtime informatie.

Volg ons ook op: