Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de voorwaarden van NL Digital van toepassing. In ons Service Level Agreement (SLA) is vastgelegd welke dienstverlening valt onder onze onderhoudscontracten.