Enkele  klanten:

Dela-vastgoed.png
Novagraaf
Rova
Kuijpers.png
Son.png
Eneco.png
OV-brueau
ACM-3
Kyocera
Afvalzorg-1

De huidige zakenwereld kenmerkt zich door voortdurende technologische veranderingen, aanpassingen in wet- en regelgeving, toename van de risico’s, het veranderende gedrag van klanten en de digitale transformatie zijn  de ontwikkelingen van de orde van de dag. Om competitief te zijn en te blijven is operationele snelheid, een korte time to market en goed contact met de klant essentieel. Goede informatievoorziening is voor vele organisaties in de zakelijke dienstverlening “key” voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen. Beheersing van uw informatie- en documentstromen en de transitie naar een “Digital Business” zijn hierbij sleutelwoorden.

Integrale
dossiervorming

Dossiers kunnen automatisch worden aangemaakt op basis van vooraf afgesproken uitgangspunten (businessrules) en via gekoppelde workflows en uniform binnen de gestelde termijnen worden afgehandeld

Eén digitaal
geïntegreerd systeem

Het werken met JOIN verhoogt de productiviteit van de medewerker en maakt informatie snel en laagdrempelig beschikbaar.

Grip op
Werkvoorraad

Medewerkers hebben direct inzicht in openstaande acties en af te handelen documenten/dossiers, die via onderliggende processen digitaal aan hen zijn toebedeeld.

[fa-icon="users"]

Laagdrempelig
in gebruik

Door de zeer gebruiksvriendelijke en begrijpelijke user interface voelen de medewerkers zich snel vertrouwd met het systeem en kan er door alle medewerkers mee worden gewerkt.

Krachtige
zoekFUNCTIE

Op de bekende “Google” wijze direct zoeken door alle in JOIN opgenomen content. Het zelflerende systeem onthoudt persoonlijk zoekgedrag en neemt dit mee in toekomstige zoekopdrachten.

JOIN als integraal KVS

Met de module Klant-contact is JOIN volledig inzetbaar voor de afhandeling van klantcontacten via andere kanalen (e-mail, website, telefoon, balie) zodat organisatie breed op een uniforme wijze kan worden gewerkt. 

UW INFORMATIE OP ORDE

Ook bij keten-informatisering binnen de eigen organisatie is het van belang, om te streven naar optimale samenwerking voor documentstromen in front-, mid- en backofficeprocessen

Soepele integraties 

JOIN beschikt via JOIN Connect over de mogelijkheid om op eenvoudige wijze gegevens uit JOIN te delen of data uit andere kernapplicaties in JOIN vast te leggen

Risico Management: informatiebeheer naadloos op de rit

Nutteloos zoeken naar relevante informatie vertragen de bedrijfsprocessen enorm en zijn uiteraard niet wenselijk. Doclogic is voor vele organisaties al jarenlang een vertrouwd adres voor het efficiënt en gebruiksvriendelijk beheren van digitale documenten en dossiers binnen uw bedrijfsprocessen met behulp van het Document – en Case Management Systeem JOIN. Het DMS JOIN maakt uw documenten alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers en alle handelingen rondom dossiervorming worden vastgelegd. Hierdoor optimaliseert u de documentstromen in front-, mid- en backofficeprocessen en krijgt u met één druk op de knop direct toegang tot alle relevante informatie.

Inzichtelijk is welk document door wie en wanneer is veranderd en er wordt dus nooit meer in een verouderde versie gewerkt. Tevens kunnen vernietigingstermijnen worden ingericht zodat bewaarde documenten na verloop van tijd automatisch vernietigd worden conform wettelijke bewaareisen.

SYSTEEMINTEGRATIE: UW DOCUMENTATIE GOED BEHEERSBAAR

Integreren met andere applicaties beschouwen wij als één van de kernfunctionaliteiten van Case Management Systeem JOIN. We bieden daarom een scala aan moderne oplossingen om te integreren met uw andere software applicaties en systemen. Alle documenten zijn met één druk op de knop op te vragen en de dossiers kunnen op verschillende locaties tegelijkertijd worden geraadpleegd. Van spreadsheets, e-mail, contracten tot en met audio- en videobestanden, JOIN brengt structuur en transparantie in alle documentstromen die automatisch worden opgeslagen in een goed beheersbaar duurzaam digitaal archief en maakt toekomstige verantwoording mogelijk over het handelen van nu.

Voordelen

  • Eenduidige wijze voor opslag van bedrijf kritische informatie
  • Integrale dossiervorming vanuit één slim geïntegreerd systeem
  • Op Google wijze doorzoeken van geautoriseerde bedrijfsinformatie
  • Inzicht in werkvoorraden medewerkers en grip op doorlooptijden
  • Zeer eenvoudig te integreren met primaire systemen
Document Management als generieke voorziening.png
recycling_cyaan

Uitgelicht: Afvalverwerkers digitaal OP weg
naar een circulaire economie

In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 60 miljard kilo afval geproduceerd. Veel afval wordt gerecycled of gebruikt als brandstof voor op te wekken energie. Alles wat de maatschappij afdankt heeft dus waarde en vormt via recycling de basis voor nieuwe producten. Afvalverwerkende bedrijven weten deze waarde optimaal te benutten, door materialen zo lang mogelijk in de kringloop te houden: de circulaire economie.

Digitalisering documentstromen rondom Afvalketen

Afvalbedrijven zijn dus dienstverlenend aan het milieu en actief in de totale afvalketen: van preventie, inzamelen, transport, sorteren, bewerken, recyclen, verbranden met energie terugwinning tot storten. In  deze logistieke afvalinfrastructuur spelen regiecontracten met gemeenten, vergunningen rondom stortplaatsen en vuilverwerking locaties en vele andere documenten rondom Inkoop en levering een uiterst kritische rol.

Jouw systemen zorgeloos geïntegreerd in onze oplossingen

Wij integreren onze oplossingen met diverse (primaire) systemen. Check voor aanvullende informatie hierover en een overzicht van bestaande koppelingen onze integratiepagina.

Koppeling-JOIN-Microsoft-sharepoint.png
Koppeling-JOIN-DocYard.png
Koppeling-JOIN-Kofax.png
Koppeling-JOIN-ValidSign
Koppeling-JOIN-Ondertkenen.nl.png
Koppeling-JOIN-iBabs

Succesverhalen in de zakelijke dienstverlening

Novagraaf_Michel_Elsenga.png

[fa-icon="quote-left"]

We willen zakelijk groeien, maar door onze focus op digitale dienstverlening hoeft de organisatie niet meer mensen aan te nemen dan nodig.

Michel Elsenga, CFO Novagraaf 

LEES MEER [fa-icon="arrow-right"]

[fa-icon="quote-left"]

“JOIN vervult als integraal archiefsysteem
een sleutelrol in onze algehele dagelijkse bedrijfsvoering. 

Stephan Metz, OV-bureau Groningen Drenthe

LEES MEER [fa-icon="arrow-right"]

Klantverhaal OV bureau Groningen Drenthe

Volg ons ook op: