Privacybeleid
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Alleen indien het toegelaten is onder toepasselijke privacywet- en regelgeving, bijvoorbeeld in geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting, kunnen de gegevens alsnog ter beschikking worden gesteld.

Jouw informatie 
Je privacy is heilig voor ons. Alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, via het contactformulier op de site, telefonisch of anderszins wordt door ons vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Je kunt onze website bekijken zonder persoonlijke informatie achter te laten.

Welke informatie verzamelen we?
We verzamelen o.a. de volgende persoonlijke informatie op vrijwillige basis:

  • je naam
  • je bedrijfsnaam
  • de website van je bedrijf
  • je (zakelijke) emailadres
  • je (zakelijke) telefoonnummer
  • de reden dat je onze website bezoekt of informatie opvraagt

Daarnaast verzamelen we navigatie informatie. Dit is informatie over je computer of mobiele apparaat en je bezoeken aan deze website, zoals je IP adres, geografische locatie, browser type, verwijzingsbron, lengte bezoek en bekeken pagina's.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Wat doen we met die informatie?
We verzamelen deze informatie zodat we een beter beeld krijgen van je behoeftes én je kunnen voorzien van betere service. 

Daarnaast helpt het ons als:

  • je ons om contact hebt gevraagd
  • we je onze email nieuwsbrief willen sturen
  • we je eens in de zoveel tijd promotiemails willen sturen met daarin aanbiedingen voor nieuwe producten, diensten, evenementen of andere zaken op het door jou aangeleverde emailadres
  • we je informatie af en toe gebruiken om je te benaderen voor marketingactiviteiten, bijvoorbeeld via de telefoon.  

Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en je bezoek aan onze webpagina’s, kan de Doclogic je passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of internet.

Beveiliging
Doclogic gebruikt Hubspot voor haar website en de opslag van persoonsgegevens. De Hubspot data staat op dit moment nog niet in de EU. Hubspot heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging. Link naar privacy statement Hubspot.  

Links naar andere websites
Onze websites bevatten links naar relevante websites. Besef dat als je klikt op zo’n link je onze website hebt verlaten en wij geen zeggenschap noch controle hebben over die sites. We kunnen de informatie die je deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze sites vallen vanzelfsprekend ook niet onder ons privacybeleid. Check alvorens informatie te verstrekken op die sites goed naar hun privacybeleid.

Rechten
Je hebt het recht, op grond van privacywet- en regelgeving, om de persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens.

Als je ervan overtuigd bent dat jouw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, of je wilt dat we jouw gegevens verwijderen, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Stuur dan een email naar info@doclogic.nl met je verzoek. We passen de incorrecte gegevens direct aan of verwijderen je gegevens als je dat wilt.

Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving. Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving. 

Wijziging van de privacyverklaring
Doclogic BV behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. Je kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring terugvinden. Deze versie is geldig vanaf 27 september 2021.

Bewaartermijn informatie
De persoonsgegevens die wij van je verwerkt hebben worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. Doclogic verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

Vragen over de privacyverklaring
Heb je vragen over onze privacyverklaring? Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan Doclogic via info@doclogic.nl