Onze klanten:

Logo-ZGT.png
nk-logo.png
NWZ_wit.png
MEE-ZHN.png
Logo-UMC.png
  
Pluryn.png
GGZE.png
Amarant.png
Nederlandse-Transplantatie-Stichting.png
LUMC.png

Door de digitale ontwikkelingen verandert de wereld om ons heen in een snel tempo. In die veranderende wereld bevindt zich de informatiehuishouding van zorginstellingen en ziekenhuizen ook op een duidelijk omslagpunt: van papier naar digitaal, van decentraal naar kennisdeling. Eenduidigheid, transparantie en  samenwerking in genoemde processen zijn dan ook absoluut noodzakelijk om als organisatie de interne bedrijfsvoering op orde te hebben en te houden.

[fa-icon="file-signature"]

Post
registratie

Het digitaal registreren van de post reduceert de documentstroom van papier en verloopt de routering volledig digitaal

Digitaal
vergaderen

Papierloos vergaderen brengt meer structuur in de vergaderingen met als resultaat efficienter vergaderen

[fa-icon="legal"]

Bestuurlijke
besluiten

Het volledige besluit-vormingsproces digitaal, Alle documenten, processtappen en acties in één systeem vastgelegd

[fa-icon="money"]

Investerings
aanvragen

Het digitale aanschaf dossier bevat minimaal de noodzaak van de aanschaf, een risico analyse (RA) en de bekwaamheidseisen van toekomstige gebruikers.

[fa-icon="bell"]

MELDINGEN
INSPECTIE

Iedereen moet kunnen vertrouwen op zorg die veilig en van goede kwaliteit is. Alle processtappen digitaal toegankelijk en direct inzichtelijk. 

[fa-icon="comments"]

Verkoop en onderhandeling

Zorginstellingen dienen steeds scherper te onderhandelen met zorgaanbieders, je dossier digitaal op orde is daarbij een voorwaarde.

[fa-icon="thumbs-up"]

klachten
afhandeling

Registreer, verwerk en analyseer alle inkomende klachten en meldingen in één digitale oplossing.

[fa-icon="folder"]

dossier
Vorming

Direct alle relevante  bedrijfsgegevens inzichtelijk voor snelle inzichten, analyses en rapportages.

Wettelijk kader voor de zorgsector

Vanuit de overheid worden steeds meer wettelijke eisen gesteld aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Niet alleen op het gebied van het verlenen van de zorg, maar ook aan de “administratieve” kant van deze organisaties, bijvoorbeeld het regelen van medezeggenschap en het beschikken over een klachten regeling.

Ook zijn zorginstellingen verplicht om een BIG registratie voor medisch specialisten te voeren en indien het vermoeden van een calamiteit bestaat, dit melden bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Voor al deze onderdelen geldt dat dossiervorming een belangrijke voorwaarde is om aan deze eisen te kunnen voldoen.

Voordelen

  • Verbeterde vindbaarheid
  • Compleetheid en transparantie
  • Efficiency
  • Procesbewaking
  • Voldoet aan de wettelijke eisen
Bestuurlijke-besluitvorming.png

JOIN Bestuurlijke besluitvorming

Klik op de afbeelding om te vergroten

Procesbewaking en compliancy

Daarnaast zijn veel organisaties in de zorg gefuseerd vanwege benodigde schaalvergrotingen om de zorg betaalbaar te houden. Keerzijde van deze fusies is dat organisaties groter worden en vaak meerdere locaties hebben. Hierdoor neemt de behoefte aan transparantie en locatie onafhankelijk kunnen werken enorm toe.

Indien genoemde informatie binnen  Document/Records Management Systeem Decos JOIN worden opgeslagen dan biedt dit uw organisatie compliancy met betrekking tot de diverse regelgeving, is informatie op alle locaties beschikbaar en heeft u grip op uw informatie huishouding.

Jouw systemen zorgeloos geïntegreerd in onze oplossingen

Wij integreren onze oplossingen met diverse (primaire) systemen. Check voor aanvullende informatie hierover en een overzicht van bestaande koppelingen onze integratiepagina.
Koppeling-JOIN-Kofax.png
Koppeling-JOIN-OurMeeting.png
Koppeling-JOIN-iBabs.png
Koppeling-JOIN-YouForce-Raet.png

Succesverhalen in de zorg

Klantcase-ZGT-Documentbeheer-kerngezond.png

[fa-icon="quote-left"]

Wanneer wij het documentbeheer op orde hebben, kan de Raad van Bestuur efficient te werk gaan.

Ziekenhuisgroep Twente

LEES MEER >

[fa-icon="quote-left"]

De uitrol van papierloos vergaderen heeft gezorgd voor een impuls voor het informatiebeheer en daardoor tot een betere besluitvorming binnen de diverse afdelingen van het bestuursbureau.

Amarant Groep

Amarant-Groep-Zorg.png

Volg ons ook op: