Organisaties hebben de afgelopen jaren steeds meer processen gedigitaliseerd waardoor er steeds meer waardevolle informatie wordt opgeslagen in fileshares en diverse andere procesapplicaties. Het gevaar van deze decentrale werkwijze is dat belangrijke documenten niet tijdig worden afgehandeld of zelfs zoekraken.

Document – en Case Management geïntegreerd

Het Document – en Case Management systeem JOIN faciliteert de medewerker een moderne, plaats onafhankelijke manier van werken waarbij een case (de zaak) centraal wordt gesteld en tijdig automatisch rappelleert bij kritische deadlines.

Het centraal stellen van een zaak, waarbij de medewerkers die met deze zaak werken, de bijbehorende stukken centraal in JOIN archiveren, wordt zaakgericht werken genoemd, waarbij de bewaar – en vernietigingstermijnen van het bijbehorende werkproces automatisch door het Document en Case Management Systeem in acht worden genomen.

JOIN Zaak & Document-01.png

Geautoriseerde medewerkers hebben direct toegang tot de meest actuele gegevens als ook de relevante status omtrent een zaak ongeacht waar zij zich bevinden. De applicatie JOIN faciliteert daarbij krachtige mogelijkheden voor het succesvol afhandelen van een klacht, de intake van een nieuwe medewerker, of het op route zetten van een offerte die  per e-mail is ontvangen, waarbij een en ander automatisch in het juiste zaakdossier wordt opgeslagen.

Zo worden processen bewaakt en documenten die voor meerdere afdelingen interessant kunnen zijn automatisch in het juiste dossier in JOIN opgeslagen. Snelle toegang tot relevante informatie is een absolute noodzaak en casemanagement software maakt het mogelijk om kenniswerkers zo succesvol mogelijk te laten functioneren en zo krijgt JOIN een steeds centralere rol in de informatiehuishouding wat de transparantie en efficiëntie ten goede komt.

VOORDELEN decos jOIN document & case management

  • Organisatie brede oplossing voor uniform documentbeheer
  • Laagdrempelige toegang voor geautoriseerde belanghebbenden
  • Altijd de juiste versie van een document snel voorhanden
  • Op eenvoudige wijze delen van informatie
  • Processen worden op transparante wijze nageleefd en tijdig afgehandeld

kenmerkend voor decos JOIN oplossing

Één slim geïntegreerd systeem

Medewerkers kunnen plaatsonafhankelijk in de juiste versie met elkaar  (samen)werken, waarbij  informatie op 1 centrale locatie wordt opgeslagen  en documenten niet zoekraken.

INtegrale dossiervorming

Dossiers kunnen automatisch worden aangemaakt op basis van een binnengekomen aanvraag of melding vanaf de website. Via gekoppelde workflows worden deze uniform en binnen de gestelde termijnen afgehandeld.

processen digitaal

Snelle toegang tot proces informatie is een absolute noodzaak en faciliteert kenniswerkers zo succesvol mogelijk te laten functioneren en biedt direct inzicht in openstaande acties en af te handelen dossiers.

tijdige rapellering

JOIN biedt een centraal gedeelde omgeving waarin documenten en dossiers digitaal worden opgeslagen. Kritische deadlines worden in de gaten gehouden door tijdige rapellering. 

autorisatie en toegang

Geautoriseerde medewerkers hebben direct toegang tot de meest actuele gegevens als ook de relevante status omtrent een zaak ongeacht waar zij zich bevinden. 

laagdrempelig in gebruik

Door de zeer gebruiksvriendelijke en begrijpelijke schermopbouw voelen medewerkers zich snel vertrouwd met het systeem.  

Krachtige
zoekfunctie

Op de bekende “Google” wijze direct zoeken door alle in JOIN beschikbare content. Het zelflerende systeem onthoudt persoonlijk zoekgedrag en neemt dit mee in toekomstige zoek opdrachten.

Soepele
integraties

JOIN beschikt met JOIN Connect over krachtige integratiemogelijkheden zodat er op eenvoudige wijze data uit derde applicaties van/naar JOIN gestuurd kan worden.

Artikelen over JOIN Zaak & Document

Succesverhalen over JOIN ZAAK & DOCUMENT

 

Gemeente Rucphen website quote.jpg

[fa-icon="quote-left"]

“Voorheen hadden we heel veel tapjes openstaan op ons beeldscherm. Met JOIN Klantcontact is dat niet meer nodig, alles kun je terugvinden in één scherm"

GEMEENTE RUCPHEN

 

[fa-icon="quote-left"]

"Alle elf klantcontactcentra van het OM werken vanaf nu met JOIN. We hadden een behoorlijk aantal livegangen achter elkaar gepland; elke week één."

Openbaar ministerie

OM website quote.jpg

Klanten met JOIN ZAAK & DOCUMENT

 

Novagraaf-1
LUMC
Kuijpers
Noorderpoort
Windesheim
ZGT
Schadefonds
OV-bureau-1

Volg ons ook op: