Beschikt jouw organisatie over meerdere applicaties? Dan kan in het kader van efficiency het heel interessant zijn om te kijken naar de koppel – en integratiemogelijkheden van Decos JOIN. Het koppelen van systemen is voor organisaties vaak heel waardevol, omdat het een enorme hoeveelheid dubbel werk en fouten kan voorkomen.

JOIN Connect

Om aan de grote vraag naar koppelingen met Decos JOIN te kunnen voldoen heeft Decos in 2012 het integratieplatform JOIN Connect (voorheen: Decos Connect) gelanceerd. JOIN Connect biedt het antwoord op deze ontwikkeling. JOIN Connect maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen JOIN en andere backoffice systemen en/of kernapplicaties.

Het inzetten van JOIN Connect reduceert de complexiteit bij het integreren van applicaties. Het vermindert tevens het beheer aan koppelingen. In plaats van meerdere koppelingen tussen applicaties wordt er per applicatie slechts één koppeling met JOIN Connect gerealiseerd. Dit is inmiddels een erkende specialiteit van Doclogic.
[fa-icon='puzzle-piece']

Overzicht koppelingen en integraties met decos JOIN

Klik op een afbeelding voor extra informatie over de koppeling
Koppeling-JOIN-Microsoft-sharepoint
Koppeling-JOIN-Microsoft-Exchange
Koppeling-JOIN-Microsoft-InfoPath
Koppeling-JOIN-ProActive
Koppeling-JOIN-Kofax
Koppeling-JOIN-DocYard
Koppeling-JOIN-OurMeeting
Koppeling-JOIN-iBabs
Koppeling-JOIN-GeoWeb
Koppeling-JOIN-Parlaeus
Koppeling-JOIN-ActiveMeetings
Koppeling-JOIN-My-Lex
Koppeling-JOIN-ValidSign
Koppeling-JOIN-Ondertkenen.nl
Koppeling-JOIN-NCCW
Koppeling-JOIN-QlikSense
Koppeling-JOIN-Oracle-peoplesoft
Koppeling-JOIN-YouForce-Raet
Koppeling-JOIN-TobiasAX
Koppeling-JOIN-BataviaGroep

 OOK JE APPLICATIES KOPPELEN MET decos JOIN?

 

New Call-to-action

Eenvoudig en geautoriseerd toegang via webservices

JOIN Connect kan het beste vergeleken worden met een “tolk” die gespecialiseerd is in het uitwisselen van berichten tussen Decos JOIN en derde applicaties. Hierdoor krijgen externe kernapplicaties via web services eenvoudig en geautoriseerd toegang tot de informatie die is opgeslagen in Decos JOIN.

Het integratieplatform biedt bovendien de zekerheid dat metadata en bestanden op generieke wijze in Decos JOIN worden opgeslagen.

Koppelingen kunnen op deze wijze eenvoudiger en sneller worden gerealiseerd waardoor je maximaal kan profiteren van beschikbare informatie binnen de organisatie. Door applicaties rondom Decos JOIN met elkaar te integreren worden bedrijfsprocessen zo optimaal ondersteund.

Doclogic Data Integrator

Data Integrator Doclogic

Volg ons ook op: