een greep uit Onze klanten:

Noorderpoort-1.png
NHL-Stenden.png
Windesheim.png
Carmel.png
Drenthe_College.png
Vereniging-Hogescholen.png
Van-Hall-Larenstein.png
HAN.png
LUMC.png
Universiteit-Twente.png

Door de digitale ontwikkelingen verandert de wereld om ons heen in een snel tempo. In die veranderende wereld bevindt zich de informatiehuishouding van onderwijsorganisaties ook op een duidelijk omslagpunt: van papier naar digitaal, van onderwerp naar proces. Stroom lijning en sturing in genoemde processen zijn dan ook absoluut noodzakelijk om ontsporingen te voorkomen.

[fa-icon="check-square"]

Accreditatie
proces

Efficienter samenwerken en operationele kosten terugdringen door het gebruik van case management.

[fa-icon="user-graduate"]

Studenten
dossiers

Documenten vanuit de bekostiging-, stage- of verzuimdossiers in 1 oogopslag beschikbaar.

[fa-icon="users"]

Personeels
dossiers

Alle relevante informatie over medewerkers vanuit JOIN of via de procesapplicatie te benaderen.

[fa-icon="tablet-alt"]

Digitaal
Vergaderen

Papierloos vergaderen brengt meer structuur in de vergaderingen met als resultaat efficiënter vergaderen

[fa-icon="flag"]

Klachten en geschillen

Registreer en analyseer alle documentatie omtrent de geschillen commissie, Cobex en de daarbij horende klachtafhandeling in één digitale oplossing

[fa-icon="ruler-combined"]

Onderwijs examen
Regelement

Het onderwijs examen regelement volledig digitaal en daardoor goed te benaderen voor docenten en studieloopbaanbegeleiders

[fa-icon="file-export"]

Archief student eindwerken

Eindwerken en diploma's van de studenten op één centrale plek gearchiveerd voor een snelle benadering.

[fa-icon="compass"]

Bestuur en beleid

Het volledige besluitvormingsproces digitaal. Alle documenten, processtappen en acties in één systeem vastgelegd

Case Management in het onderwijs

Doclogic biedt met Decos JOIN een dynamisch en volledig gecertificeerd Document/Case Management oplossing. Via een eenduidige werkwijze kan erop een makkelijkere en intuïtieve manier kennis worden gedeeld, informatie tussen stakeholders worden uitgewisseld en fatale termijnen kunnen worden gemonitord, waarbij de betreffende informatie bewaard dient te gaan worden conform de hiervoor beschikbare wettelijke kaders.

Procesbewaking en compliancy

In sommige processen kan het noodzakelijk zijn om te sturen op de volledigheid van een dossier. Indien genoemde archiefmaterialen binnen  Document/Records Management Systeem Decos JOIN worden opgeslagen dan biedt dit een onderwijsorganisatie compliancy met betrekking tot vigerende archiefwet- en regelgeving wat resulteert in grip op de informatie huishouding.

Voordelen

  • Verbeterde vindbaarheid
  • Optimaal delen en samenwerken
  • Documenten met elkaar verbinden
  • Procesbewaking
  • Voldoet aan de wettelijke eisen
Doclogic--Documentmanagement-educatie.png

Digitaal ondertekenen in het onderwijs

In samenwerking met Doclogic heeft Evidos een E-paper opgesteld met alle belangrijke informatie die je als onderwijsinstelling dient te weten rondom digitaal ondertekenen.

In dit E-paper lees je onder andere:

  • Wat de toekomst is van digitaal ondertekenen in het onderwijs;
  • Welke juridische bewijskracht een digitale ondertekening heeft;
  • De toepassingen voor het MBO en HBO;
  • De werking van Ondertekenen.nl in Decos JOIN.

Jouw systemen zorgeloos geïntegreerd in onze oplossingen

Wij integreren onze oplossingen met diverse (primaire) systemen. Check voor aanvullende informatie hierover en een overzicht van bestaande koppelingen onze integratiepagina.

Koppeling-JOIN-Microsoft-sharepoint.png
Koppeling-JOIN-Oracle-peoplesoft.png
Koppeling-JOIN-Kofax
Koppeling-JOIN-YouForce-Raet.png
Koppeling-JOIN-iBabs.png
Koppeling-JOIN-Ondertkenen.nl

Succesverhalen in het onderwijs

Digitale oplossingen educatie Noorderpoort

[fa-icon="quote-left"]

De kennisdeling binnen ons ROC is straks enorm verrijkt en verbeterd. Dat geldt ook voor de bescherming van privacy-gevoelige informatie.

Albert Heininga, Noorderpoort

 

LEES MEER >

[fa-icon="quote-left"]

“JOIN speelt als centraal archiefsysteem een belangrijke rol in het behalen van een deel van onze ambities als hogeschool.

Cynthia de roos, Windesheim

 

 

Windesheim-Klantverhaal.png

Volg ons ook op: