DataMask

  Koppeling JOIN - DataMask

  DataMask

  Sinds de invoering van de wetgeving rondom de AVG, zijn organisaties verplicht om nog zorgvuldiger met persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent dat bijvoorbeeld BSN-nummers, mailadressen of NAW-gegevens moeten worden afgeschermd. Het zogenoemde ‘aflakken’, ‘censureren’ of ‘anonimiseren’ is behoorlijk tijdrovend en arbeidsintensief. Daarom heeft Doclogic een samenwerking gestart met Data Mask: specialist voor het slim en efficiënt kunnen anonimiseren van omvangrijke dossiers, zoals WOB-verzoeken.

  Anonimiseren kritische gegevens

  Met behulp van de DataMask software worden gebruikers zelf in staat gesteld om het anonimiseren op een efficiënte en bijzonder gebruiksvriendelijke wijze uit te voeren. Met vooraf ingestelde regels of sjablonen kunt u als organisatie de wijze en mate van anonimiseren van gebruikte (standaard) documenten bepalen. Bij dit proces is DataMask als uw adviseur graag betrokken maar gebruikers kunnen ook zelf sjablonen ontwikkelen. Weet u niet welke gegevens er in een specifiek geval moeten worden geanonimiseerd? In samenspraak met onze partner DataMask die gespecialiseerde privacy juristen en Functionarissen Gegevensbescherming in dienst heeft, komen we altijd tot de gewenste configuratie.

  JOIN - DataMask

   

  koppeling met JOIN

  Indien een gebruiker binnen JOIN gebruik wenst te maken van de software van DataMask kan dat op zeer eenvoudige wijze. Op de bij de implementatie ingerichte JOIN-Document collecties krijgt u een extra knop binnen JOIN: “anonimiseren”. Met deze knop start u het proces van anonimiseren van bestanden. Vanuit JOIN wordt de software van DataMask (die in de Cloud of on premise kan staan) aangeroepen. Na afronding van het anonimiseringsproces in DataMask, keert u gewoon terug waar u in JOIN bent gebleven en zijn de geanonimiseerde documenten direct beschikbaar en opgeslagen op de gewenste locatie binnen JOIN.

  Voorkant - Digitaal ondertekenen in het onderwijs (2)

  Download Gids 'Digitaal ondertekenen in het onderwijs'

  Richard-Dobbe.png

  "Doclogic is sinds 2001 een zeer betrouwbare implementatiepartner en reseller op het gebied van software voor digitale informatieverwerking. Doclogic brengt de kennisgebieden van automatisering, management en digitalisering samen."

  Nieuws en blogs

  Blog

  Nieuws