Digitaal Samenwerken

DIRECT SUPPORT

Onze klanten:

Noorderpoort-1.png
NHL-Hogeschool.png
Windesheim.png
Stenden-logo.png
Drenthe_College.png
Vereniging-Hogescholen.png
Van-Hall-Larenstein.png
HAN.png
LUMC.png
Universiteit-Twente.png

Door de digitale ontwikkelingen verandert de wereld om ons heen in een snel tempo. In die veranderende wereld bevindt zich de informatiehuishouding van onderwijsorganisaties ook op een duidelijk omslagpunt: van papier naar digitaal, van onderwerp naar proces. Stroom lijning en sturing in genoemde processen zijn dan ook absoluut noodzakelijk om ontsporingen te voorkomen.

[fa-icon="certificate"]

Accreditatie
proces

Efficienter samenwerken en operationele kosten terugdringen door het gebruik van casemanagement.

[fa-icon="folder-open"]

Studenten
dossiers

Documenten vanuit de bekostiging-, stage- of verzuimdossiers in 1 oogopslag beschikbaar.

[fa-icon="users"]

Personeels
dossiers

Alle relevante informatie over medewerkers vanuit JOIN of
via de procesapplicatie te benaderen.

[fa-icon="money"]

Bekostigings-
dossiers

Alle wettelijke documenten van de deelnemers digitaal gearchiveerd in JOIN. Betrouwbaar, compleet en snel te raadplegen.

[fa-icon="mobile"]

Onderwijs examen
Regelement

Het onderwijs examen regelement volledig digitaal en daardoor goed te benaderen voor docenten en studieloopbaanbegeleiders

[fa-icon="pencil"]

Archief student eindwerken

Eindwerken en diploma's van de studenten op één centrale plek gearchiveerd voor een snelle benadering.

Case Management in het onderwijs

Doclogic biedt met Decos JOIN een dynamisch en volledig gecertificeerd Document/Case Management oplossing. Via een eenduidige werkwijze kan erop een makkelijkere en intuïtieve manier kennis worden gedeeld, informatie tussen stakeholders worden uitgewisseld en fatale termijnen kunnen worden gemonitord, waarbij de betreffende informatie bewaard dient te gaan worden conform de hiervoor beschikbare wettelijke kaders.

Voordelen

  • Verbeterde vindbaarheid
  • Optimaal delen en samenwerken
  • Documenten met elkaar verbinden
  • Procesbewaking
  • Voldoet aan de wettelijke eisen
Doclogic--Documentmanagement-educatie.png

Procesbewaking en compliancy

In sommige processen kan het noodzakelijk zijn om te sturen op de volledigheid van een dossier. Indien genoemde archiefmaterialen binnen  Document/Records Management Systeem Decos JOIN worden opgeslagen dan biedt dit een onderwijsorganisatie compliancy met betrekking tot vigerende archiefwet- en regelgeving wat resulteert in grip op de informatie huishouding.

[fa-icon="check-square-o"]

Jouw systemen zorgeloos geïntegreerd in onze oplossingen

Wij integreren onze oplossingen met diverse (primaire) systemen. Check voor aanvullende informatie hierover en een overzicht van bestaande koppelingen onze integratiepagina.

Oracle.png
Logo-iWriter.png
Sharepoint_educatie.png
Raet.png

Succesverhalen in het onderwijs

Digitale oplossingen educatie Noorderpoort

[fa-icon="quote-left"]

De kennisdeling binnen ons ROC is straks enorm verrijkt en verbeterd. Dat geldt ook voor de bescherming van privacy-gevoelige informatie.

Albert Heininga, Noorderpoort

 

LEES MEER >