Digitaal Samenwerken

DIRECT SUPPORT

Beschikt jouw organisatie over meerdere applicaties? Dan kan in het kader van efficiency het heel interessant zijn om te kijken naar de koppel – en integratiemogelijkheden van Decos JOIN. Het koppelen van systemen is voor organisaties vaak heel waardevol, omdat het een enorme hoeveelheid dubbel werk en fouten kan voorkomen.

JOIN Connect

Om aan de grote vraag naar koppelingen met Decos JOIN te kunnen voldoen heeft Decos in 2012 het integratieplatform JOIN Connect (voorheen: Decos Connect) gelanceerd. JOIN Connect biedt het antwoord op deze ontwikkeling. JOIN Connect maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen JOIN en andere backoffice systemen en/of kernapplicaties.

Het inzetten van JOIN Connect reduceert de complexiteit bij het integreren van applicaties. Het vermindert tevens het beheer aan koppelingen. In plaats van meerdere koppelingen tussen applicaties wordt er per applicatie slechts één koppeling met JOIN Connect gerealiseerd. Dit is inmiddels een erkende specialiteit van Doclogic.
[fa-icon='puzzle-piece']
SharePoint koppeling-1.jpg
Een voorbeeld van de JOIN - SharePoint-integratie

Eenvoudig en geautoriseerd toegang via webservices

JOIN Connect kan het beste vergeleken worden met een “tolk” die gespecialiseerd is in het uitwisselen van berichten tussen Decos JOIN en derde applicaties. Hierdoor krijgen externe kernapplicaties via web services eenvoudig en geautoriseerd toegang tot de informatie die is opgeslagen in Decos JOIN.

Het integratieplatform biedt bovendien de zekerheid dat metadata en bestanden op generieke wijze in Decos JOIN worden opgeslagen.

Koppelingen kunnen op deze wijze eenvoudiger en sneller worden gerealiseerd waardoor je maximaal kan profiteren van beschikbare informatie binnen de organisatie. Door applicaties rondom Decos JOIN met elkaar te integreren worden bedrijfsprocessen zo optimaal ondersteund.

OOK JE APPLICATIES KOPPELEN MET JOIN?

 

New Call-to-action

Doclogic heeft als integratiepartner inmiddels talloze koppelingen en integraties ontwikkeld met bekende externe applicaties zoals:

> Microsoft SharePoint
> Oracle Peoplesoft
> GeoWeb
> First Watch
> InfoPath
> MerCash
> ProActive
> My Lex
> Microsoft Dynamics
> Microsoft Office
> You Force

JOIN-Koppelingen.png