Digitaal Samenwerken

DIRECT SUPPORT

Doclogic Nieuws

Waterschap Vechtstromen: efficiënter werkproces door koppelingen met JOIN

[fa icon="clock-o"] 24-1-19 9:11 [fa icon="user"] Patrick Talen [fa icon="folder-open'] Digitaal samenwerken, JOIN, Integraties, digitaal werken, Data Integrator, Waterschap Vechtstromen

gebouw Almelo

Waterschap Vechtstromen en Doclogic gaan samen drie koppelingen met JOIN ontwikkelen. In de afgelopen maanden heeft Doclogic in samenspraak met Waterschap Vechtstromen gesprekken gevoerd naar aanleiding van de wens van het Waterschap om JOIN Zaak & Document te koppelen aan drie andere applicaties. De koppelingen worden gerealiseerd door gebruik te maken van de door Doclogic ontwikkelde Data integrator.

Koppeling JOIN MET MICROSOFT Exchange

De eerste koppeling betreft het uitlezen van de Exchange mailbox ten behoeve van het proces Watertoets. Het proces watertoets dient er voor te zorgen dat bij het realiseren van ruimtelijke plannen en besluiten rekening wordt gehouden met het water en de watervoorzieningen. Als hier op de juiste wijze rekening mee wordt gehouden kan dit de leefomgeving van mens en dieren verbeteren en het verkleint de kans op wateroverlast. Door deze mailbox uit lezen kunnen we zorgdragen voor het automatisch opslaan in JOIN en het starten van het behandelproces.

Koppeling JOIN - Geoplatform ESRI

Het is de wens van het Waterschap om informatie vanuit JOIN te ontsluiten naar dit GEOplatform, zodat documentatie en statusinformatie van een aanvraag inzichtelijk is. Dit betreft een realtime koppeling, zodat er altijd sprake is van actuele informatie.

Koppeling JOIN – eVerbinding

Sinds 2017 is het voor Rijksoverheidsdiensten verplicht om e-facturen te ontvangen. Voor Waterschappen geldt dat dit per 18 april 2019 gefaciliteerd dient te worden. Bij het Waterschap worden deze facturen in JOIN opgeslagen waarna deze ontsloten dienen te worden naar eVerbinding, voor een optimale verwerking.

De belangrijkste voordelen om deze koppeling te realiseren:

  • Gemak (het proces verloopt automatisch)
  • Snelheid (de papierstroom is verdwenen)
  • Nauwkeurig (uitsluiting van fouten)
  • Goedkoper (geen print- en portokosten).

Deze koppeling zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering, waardoor publieke middelen optimaal worden ingezet.

Doclogic Data Integrator

De koppelingen worden gerealiseerd met de door Doclogic ontwikkelde Data Integrator. De Data Integrator is een ‘tolk’ tussen JOIN en andere applicaties. Hierdoor is het mogelijk om via webservices eenvoudig en op basis van geautoriseerde toegang te krijgen tot informatie die is opgeslagen in JOIN of die vanuit JOIN naar een derde applicaties dient te worden gecommuniceerd.

[25-09-2017]---Data-integrator-01-transparant

Ook interesse?

Bent u ook geïnteresseerd in wat deze koppelingen voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact op met Richard Dobbe of Patrick Talen.

Patrick Talen

Written by Patrick Talen

"Samen met u kijk ik op realistische en eerlijke wijze naar uw ambities in digitaal samenwerken met daarbij een gezonde dosis humor. Ik sta voor het gezamenlijk resultaat, dus graag tot binnenkort"

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Inschrijven

Recente updates

Volg ons ook op: