Doclogic Nieuws

Hogere kwaliteit registraties in Decos JOIN met de Doclogic Steekproef module

[fa icon="clock-o"] 10-5-19 9:48 [fa icon="user"] Richard Dobbe [fa icon="folder-open'] Digitaal samenwerken, JOIN, documenten, Steekproevenmodule

doclogic-lifestyle-001

Goede informatievoorziening is voor vele organisaties de basis voor een passende uitvoering van de bedrijfsprocessen. De geautomatiseerde steekproef toepassing is gebaseerd op een door Doclogic zelf ontwikkelde softwarecomponent die steekproefsgewijs geautomatiseerde kwaliteitscontrole uitvoert op registraties in Decos JOIN.

Via steekproefsgewijze geautomatiseerde controle van diverse registraties in Decos JOIN, wordt de kwaliteit van de registraties beoordeeld en indien noodzakelijk aangepast of verbeterd. Dit scheelt enorm in (doorloop)tijd doordat handmatige werkzaamheden tot een minimum worden beperkt, normaliter een arbeidsintensief en onnodig tijdrovend proces.

Werkwijze steekproeven toepassing

De steekproefoplossing genereert elke week én maand e-mail overzichten met een willekeurig gegenereerde selectie van klikbare Decos JOIN registraties die door een medewerker worden gebruikt om steekproefsgewijs kwaliteitscontrole uit te voeren op registraties in Decos JOIN.

De steekproefmodule is een tool, die op basis van een van tevoren bepaald percentage, dat zelfstandig is te configureren, willekeurig een aantal registraties uit een of meerdere geselecteerde documentencollecties selecteert en deze vervolgens ter controle aanbiedt aan een medewerker die de kwaliteitscontrole dient uit te voeren.

Het resultaat van de steekproef wordt als volgt gepresenteerd aan de medewerker die de kwaliteitscontrole doet:

Het percentage(in onderstaand voorbeeld 50%) levert een aantal resultaten in de vorm van registraties op. Deze registratienummers (geel omkaderd) zijn klikbaar waardoor je direct bij de juiste registratie komt.

Steekproevenmodule E-mail

 

De resultaten van de steekproef kunnen worden vastgelegd in een Excel bestand, waarin de steekproef beoordeelt kan worden door de verantwoordelijke medewerker.

Steekproevenmodule excel

Geautomatiseerd e-mail overzichten versturen met willekeurig gegenereerde registraties uit JOIN ten behoeve van kwaliteitscontrole voor de betreffende afdeling (steekproefsgewijs).

Doclogic Steekproevenmodule

Meer weten over de Steekproevenmodule?

Wil jij weten ook steekproeven nemen van registraties in JOIN? 
Neem dan contact op met Richard Dobbe of Patrick Talen

Direct-Contact

Richard Dobbe

Written by Richard Dobbe

“Ik bepaal graag samen met u de mogelijkheden die het beste passen bij uw ambities en budget” Salesprofessional verantwoordelijk voor advisering en sales van ons volledige producten- en dienstenportfolio.

Lists by Topic

see all

Updates per categorie

Bekijk meer

Recente updates

Volg ons ook op: