Doclogic Nieuws

Doclogic en DataMask sluiten partnerovereenkomst

[fa icon="clock-o"] 12-12-19 8:56 [fa icon="user"] Patrick Talen [fa icon="folder-open'] Doclogic, Gemeente Staphorst, DataMask, Anonimiseren, AVG

Recentelijk heeft Doclogic een partnerovereenkomst gesloten met DataMask, ontwikkelaar van software voor het anonimiseren van gegevens in bestanden en documenten. Al tijdens de eerste ontmoeting in 2018 werd duidelijk dat de anonimiseringsoftware van DataMask een oplossing is die perfect aansluit bij organisaties die gebruik maken van JOIN Zaak & Document.

Als strategisch implementatiepartner van Decos JOIN is Doclogic altijd op zoek naar businesspartners zoals DataMask, die een welkome aanvulling zijn op ons portfolio van slimme integraties.

IMG_2530

De anonimiseringsoftware DataMask

De anonimiseringsoftware van DataMask stelt organisaties in staat om bestanden (ongeacht het format) gewenste informatie te maskeren en anonimiseren. Vanuit het recht van burgers op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 van de Grondwet) zorgt de DataMask software voor anonimisering volgens de eisen van de AVG waarbij ook al is geanticipeerd op de verplichtingen vanuit de nieuwe Wet Open Overheid (WOO).

Koppeling JOIN - DataMask - AVG, WOO en artikel 10-1

Anonimisering van namen, woorden, handtekeningen of expressies (email/BSN) is zowel handmatig alsook op basis van patroonherkenning mogelijk. Daarbij kan de gebruiker de informatie zelf anonimiseren of gebruik maken van de van intelligente sjablonen binnen DataMask, waardoor op uniforme wijze veel voorkomende documenten op efficiënte wijze kunnen worden geanonimiseerd.    

DataMask Tool

Een voorbeeld van gegevens die zowel handmatig alsook via patroonherkenning in DataMask te anonimiseren zijn.

koppeling JOIN-DataMask

De koppeling tussen JOIN en DataMask faciliteert organisaties om bestanden vanuit JOIN te maskeren en anonimiseren. Binnen JOIN krijgt de medewerker de mogelijkheid om de software van DataMask aan te roepen en de gegevens in de geselecteerde bestanden te anonimiseren. Na afronding van het anonimiseren wordt een geanonimiseerde versie ‘naast’ het originele stuk in JOIN opgeslagen. De geanonimiseerde versie van het document kan verspreid of gepubliceerd worden naar een kanaal naar keuze (Sharepoint, website, portaal etc.). Goed om te weten dat het geanonimiseerd PDF-A bestand volledig doorzoekbaar is.

JOIN - DataMask

Werking van de koppeling JOIN - DataMask

Positie van de anonimiseringsoftware

Het maakt niet uit of een organisatie Decos JOIN in de Cloud heeft staan of niet. Dat geldt ook voor wensen ten aanzien van DataMask. In samenwerking met de organisatie wordt gekeken naar welke situatie het beste past in  het huidige applicatielandschap. Mocht dit wijzigen in de toekomst, dan wordt hier tevens ondersteuning op geboden. 

Positionering applicaties JOIN/DataMask

Mogelijk

Beide applicaties cloud

  •  

Mix van cloud / on premise

  •  

Beide applicaties on premise

  •  

 Kenmerken van de oplossing

  • Naadloze integratie tussen JOIN en DataMask
  • 100% zekerheid ten aanzien van geanonimiseerde informatie
  • Snel en eenvoudig anonimiseren
  • Korte implementatietijd

Gemeente Staphorst de eerste klant die werkt met de oplossing

Uit de partnerovereenkomst tussen Doclogic en DataMask is gemeente Staphorst de eerste klant die met deze slimme oplossing gaat werken

Albert-Jan Kooijman

“Met deze oplossing kunnen wij eenvoudig en efficiënt informatie op hoogwaardige wijze en AVG-proof anonimiseren."

- Albert-Jan Kooijman, Informatiemanager | Gemeente Staphorst 

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd geraakt in deze oplossing of u wenst een demonstratie van de mogelijkheden? Neem gerust contact op met Richard Dobbe of Patrick Talen via sales@doclogic.nl

Patrick Talen

Written by Patrick Talen

"Samen met u kijk ik op realistische en eerlijke wijze naar uw ambities in digitaal samenwerken met daarbij een gezonde dosis humor. Ik sta voor het gezamenlijk resultaat, dus graag tot binnenkort"

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Inschrijven

Lists by Topic

see all

Updates per categorie

Bekijk meer

Recente updates

Volg ons ook op: