Ondanks “modernere” contactkanalen, is het versturen van e-mail nog steeds een van de meest gebruikte middelen van communicatie. Dagelijks wordt er ontelbaar veel e-mail gestuurd die veelal handmatig wordt verwerkt en lang niet altijd op passende wijze wordt gearchiveerd, met alle risico’s van dien, aangezien dit een formele vorm van communicatie betreft.

Geautomatiseerd verwerken van ongestructureerde informatie

Aangezien e-mail uiteenlopend kan zijn in vorm en inhoud is het uiterst lastig om volledig automatisch te registreren. Met de voortschrijdende techniek op het gebied van “Machine Learning”, een systematiek waarbij er via diverse algoritmen een voorspelling gedaan kan worden op basis van in het systeem bestaande data met welk dossier een en ander samenhangt. Op deze wijze behoort het tegenwoordig tot de mogelijkheden om bepaalde patronen te ontdekken in ongestructureerde informatie, zoals e-mail.

Document - en dossier classificatie automatisch voorspelt

Doclogic helpt klanten graag bij de verdiepingsslag naar een steeds meer efficiënte werkwijze op het gebied van digitaal werken met Case Management Systeem Decos JOIN. Sinds enige tijd faciliteert Doclogic de Decos JOIN module die het mogelijk maakt om op efficiënte wijze bepaalde patronen te ontdekken in termen van de woorden die voorkomen in het bericht. Deze module analyseert de betreffende data en zo kan er via machine learning een aantal zaken automatisch worden gefaciliteerd namelijk:

  • Automatisch zaken en documenten aanmaken
  • Documenttype en documentboek voorspellen
  • Zaaktype voorspellen
  • Automatisch koppelen aan zaken
Automatische e-mail classificatie module-01.png

De kracht van een zelflerend systeem

In de praktijk betekent dit dat op basis van tekst in de e-mail zelf, als ook tekst in het  onderwerpveld, in combinatie met bestaande data in zaken/cases in die in het DMS JOIN, documenttypen kunnen worden gesuggereerd, waarbij een groot deel van de in te vullen registratie automatisch plaatsvindt. Het betreft een “zelflerend” model waarbij diverse algoritmen die de voorspellingen verzorgen continue bijleren, zodat het model zichzelf traint zuiver door toevoegen van nog meer mail.

RANDVOORWAARDEN AANSCHAF JOIN Mailclassifier MODULE

Werkt vanaf versie JOIN 6.18

VOORDELEN AUTOMATISCHE E-MAIL CLASSIFICATIE

  • Snelle en betrouwbare wijze voor e-mail opslag
  • Automatische voorspelling inhoud e-mail
  • Informatie automatisch koppelen aan juiste dossier
  • Opslag van bedrijf kritische informatie veilig gewaarborgd
  • Veel minder handmatige en arbeidsintensieve werkzaamheden nodig

Klanten met automatische e-mail classificatie

Volg ons ook op: