Digitaal Samenwerken

DIRECT SUPPORT

Doclogic Blog

[GASTBLOG] Belangrijkste punten van het jaarlijkse onderzoeksrapport van AIIM: Voortgang papierloos

[fa icon="clock-o"] 24-mrt-2016 13:28:22 [fa icon="user"] Robbert Woltering [fa icon="folder-open'] Papierloos vergaderen, papierloos werken

Papierloos.png
  • 17% werkt in een papierloos kantoor. 31% geeft toe dat hun kantoor een papierpakhuis is. 40% archiveert papier omdat het belangrijke informatie is, en 56% denkt nog dat een natte handtekening nodig is voor een overeenkomst, contract of bewijslast.
  • Het aantal organisaties dat actief kijkt naar het verwijderen van papier uit processen is gegroeid van 9% in 2014 naar 16% in 2015, met maar 3% die denken klaar te zijn.

  • 49% geeft als reden aan dat er nog zoveel papier is vanwege het gebrek aan initiatief van het management, hetzelfde percentage geldt ook voor de voorkeur van het management (angst voor digitaal). 39% denkt dat het te wijten is aan gebrek aan kennis over papierloze opties.

  • De grootste drijfveer voor scannen is betere vindbaarheid van informatie (53%).

  • 26% scant mail voordat een proces begint, en 11% met multi-channel capture. Aanleiding hiervoor is het sneller beantwoorden van klanten (54%), verbeterde mailverwerking (48%) en verbeterde kwaliteit van vervolgprocessen (41%).

  • Bij 40% van de organisaties zijn de afdelingsmanagers verantwoordelijk voor het beoordelen van het automatiseren van processen, bij 14% is dat het IT-afdelingshoofd, 33% plaatst dit bij een Operations afdeling of het management.

  • Bij 14% gaat het omzetten van een papieren proces naar digitaal snel of klaar (4%), bij 48% gaat de voortgang erg traag. Van de trage voortgang loopt 15% vast na een aantal maanden, 37% maakt weinig tot geen voortgang.

  • De grootste voordelen die worden gerapporteerd voor papierloos gaan: verbeterde klantenservice (43%), dan productiviteit en compliancy, en dan het beter volgen van een proces.

  • De belangrijkste lessen die zijn geleerd: zorg voor betrokkenheid van het management, dan betrokkenheid van alle afdelingen, vooraf. Return on investment werd in 59% van de gevallen gehaald binnen 12 maanden, waarvan 26% al binnen zes maanden. 84% had een positief resultaat binnen 18 maanden – het beste resultaat dat ooit is gemeten.

  • 72% vindt dat ‘zaken doen met de snelheid van papier’ niet acceptabel meer is binnen nu en 5 jaar van nu. 79% vindt dat bedrijven een beleid moeten hebben voor de digitale handtekening.

Hoever is jouw organisatie in het doorvoeren van papierloos werken?

New Call-to-action

Robbert Woltering

Written by Robbert Woltering

Eigenaar van ICTSavings, voorheen Channel Sales Manager bij Decos

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Inschrijven

Recente updates

Volg ons ook op: