Doclogic Blog

Checklist: In 10 stappen van Decos JOIN On-Premise naar de Microsoft Azure Cloud

[fa icon="clock-o"] 20-nov-2019 15:48:44 [fa icon="user"] Richard Dobbe [fa icon="folder-open'] JOIN, JOIN Online, Novadic-Kentron, Decos Cloud, Microsoft AZURE Cloud, Migratie JOIN on-premise

Overweeg je om over te stappen naar JOIN in de Microsoft AZURE Cloud, gebruik dan deze checklist om er zeker van te zijn dat je goed voorbereid de overstap kunt maken.

1. Inventariseer hoeveel data de huidige JOIN omgeving bevat?

Hieronder is een screenshot opgenomen van de 2 directories die bekeken dienen te worden qua
huidige opslaggrootte. Decos JOIN in de AZURE Cloud beschikt namelijk standaard over 500 GB
aan opslagruimte, dus dienen wij van tevoren te weten of er eventueel meer opslagruimte nodig
is.

Screenshot directories

2. Stel een lijst op welke applicaties aan JOIN gekoppeld zijn of moeten worden?

Bepaal per applicatie hoe de applicatie communiceert met JOIN? Wordt er gebruikgemaakt
van web services of leveren ze simpelweg XML berichten aan in een aflevermap?

De checklist gaat verder na onderstaande afbeelding.

JOIN Microsoft AZURE CLOUD_LR

 

3. Onderzoek voor elke gekoppelde applicatie of deze vanaf het Internet via een veilige verbinding te benaderen is.

Om applicatie(s) te kunnen koppelen met JOIN in de AZURE Cloud is het noodzakelijk dat deze
applicatie via internet (web services) beschikbaar zijn. Voor het afleveren van XML berichten en
scans kan er gebruikt worden gemaakt van een FTPS verbinding of een VPN tunnel. Daarnaast
is de XML Import module een standaard onderdeel van de JOIN Cloud omgeving.

4. Onderzoek welke functionaliteiten wel en niet afhankelijk zijn van een directe verbinding met de server.

Deze functionaliteiten zijn anders mogelijk niet beschikbaar in in de Decos JOIN Online Private
AZURE Cloud. Bepaal goed de scope van wat je met Decos JOIN wil nastreven, met name op
het gebied van bestaande en eventueel toekomstige koppelingen.

5. Bepaal hoe gebruikers zich gaan aanmelden?

Automatisch aanmelden via Single Sign On (SSO) werkt prima zolang gebruikers zich aanmelden op het domein van de eigen organisatie. Buiten het domein dient er te worden aangemeld met het ADFS protocol (Active Directory Federation Services) en maakt onderdeel uit van de standaard configuratie van Decos JOIN in de AZURE Cloud.

De checklist gaat verder na onderstaande afbeelding.

SSO-ADFS-JOIN-Cloud

 

6. Geef even door wat de gewenste URL is waarop gebruikers dienen in te loggen?

Voor het inloggen op Decos JOIN kan er kan gekozen worden voor de volgende
URL: https://join.naamorganisatie.decosasp.com

7. Werk je met SQL Server of ORACLE als huidige database en met welke versie precies?

Een en ander is van belang voor de Doclogic engineers zodat zij voorafgaand aan de migratie weten met welk database platform zij te maken gaan krijgen voor de migratie naar Microsoft SQL Server (standaard database).

Lees ook: Novadic Kentron: Een flexibele organisatie door de focus op de kernactiviteiten

8. Ga na of je huidige scanner(s) en/of multifunctionals gebruik kunnen maken van het SFTP protocol?

Voor het afleveren van scans dient er namelijk gebruik gemaakt te worden van een SFTP (Secure FTP) verbinding. Voor nadere informatie zie ook deze whitepaper van software ontwikkelaar Decos Information Solutions.

9. Wat is het externe IP-adres (of range van IP-adressen) van uw organisatie, die gebruikt kan worden om uw organisatie op de Whitelist te laten plaatsen voor het scannen?

Het plaatsen van een extern IP-adres op een Whitelist is van belang voor het aangeven dat het een vertrouwde organisatie betreft, die beveiligde toegang krijgt tot JOIN in de AZURE Cloud.

De checklist gaat verder na onderstaande afbeelding.

[VOORKANT]_Whitepaper_succesvol_met_Decos_JOIN_naar_de_AZURE_Cloud

DOWNLOAD WHITEPAPER

Succesvol met JOIN naar de Microsoft Azure Cloud

In dit Whitepaper beschrijven wij o.a. de consequenties voor uw organisatie tijdens het transitietraject naar de Microsoft AZURE Cloud en geven we tientallen tips & tricks.

DOWNLOAD NU!

 

10. Wilt u dat JOIN als AZURE oplossing slechts vanuit het kantoor van uw organisatie benaderdmag worden, of in theorie vanuit elke locatie waar ook ter wereld?

Een en ander is van belang voor de configuratie van de servers, zodat uw organisatie exact kan faciliteren wie er vanaf welke locatie beveiligde toegang kan krijgen tot Decos JOIN.

Cloud infographic

 

Richard Dobbe

Written by Richard Dobbe

“Ik bepaal graag samen met u de mogelijkheden die het beste passen bij uw ambities en budget” Salesprofessional verantwoordelijk voor advisering en sales van ons volledige producten- en dienstenportfolio.

Recente updates

Volg ons ook op: