Zorgconcern Amarant Groep heeft praktisch ondernemingsbreed geïnvesteerd in papierloos en digitaal vergaderen. Dat leidde in de eerste plaats tot besparingen, tijdwinst en gebruiksgemak. Maar het concern geeft wel degelijk ook een impuls aan het informatiebeheer. Medewerkers kunnen immers altijd terugvallen op de juiste en meest actuele informatie, wat leidt tot een efficiënter besluitvormingsproces.

Binnen de opleidingen Secretarieel en Juridisch van ROC Noorderpoort is ICT sinds een aantal jaren een vast onderdeel van het curriculum. Toen het thema “Het nieuwe werken” aan bod kwam, was de link met partner Doclogic snel gelegd. Omdat partnerschap voor Doclogic verder gaat dan het leveren van een systeem.

Loopt u als gebruiker van Decos, JOIN of OurMeeting tegen een issue aan en hebben uw collega’s geen last van hetzelfde issue? Dan kunt u vaak het issue zelf oplossen, zonder dat de supportdesk van Doclogic hiervoor aan te pas hoeft te komen!