Op dinsdag 6 oktober 2015 organiseert Decos haar jaarlijkse relatiedag. Tijdens deze relatiedag in het papierloze kantoor van Decos in Noordwijk speelt Doclogic een belangrijke rol met twee interessante sessies. Wij nodigen u uit om samen met Doclogic de relatiedag te bezoeken!

OurMeeting stelt secretariaten in staat om op eenvoudige wijze documenten als bijlage bij een agenda mee te sturen. Wist u echter dat het ook mogelijk is een link naar een webpagina te koppelen aan een agendapunt?

Sinds 2014 hebben Cebes (als leverancier van Firstwatch) en Doclogic bij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) de koppeling tussen JOIN en Firstwatch actief. Binnenkort volgt ook een 2e Veiligheidsregio.