OurMeeting stelt secretariaten in staat om op eenvoudige wijze documenten als bijlage bij een agenda mee te sturen. Wist u echter dat het ook mogelijk is een link naar een webpagina te koppelen aan een agendapunt?

Sinds 2014 hebben Cebes (als leverancier van Firstwatch) en Doclogic bij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) de koppeling tussen JOIN en Firstwatch actief. Binnenkort volgt ook een 2e Veiligheidsregio.

Met OurMeeting bent u als organisatie al in staat om snel en eenvoudig digitaal te vergaderen. Recentelijk is OurMeeting Management uitgebreid met een aantal leuke features die de werkzaamheden van het secretariaat nog eenvoudiger maken. Een van deze nieuwe features is de mogelijkheid om agenda’s vooruit te maken volgens een schema.