Sinds de lancering van de iPad in 2010 is het gebruik van tablets in hoog tempo toegenomen, ook in zakelijke omgevingen. Een van de functies waarvoor tablets uitermate geschikt zijn is het vervangen van papier tijdens vergaderingen, oftewel Papierloos Vergaderen. Maar wat is noodzakelijk om papierloos vergaderen te laten slagen? Lees in deze blog alle 7 succesfactoren.

Zorginstelling Amarant Groep staat voor zorg en dienstverlening in Brabant aan mensen met een beperking in alle levensfase. Lees hier de klantcase over Papierloos vergaderen binnen Amarant.

Na een Europees aanbestedingstraject van zeven maanden heeft ROC Noorderpoort gekozen voor de aanschaf van het Records Management Systeem van Decos, geleverd door Doclogic, en de Slimscan Voorziening DocYard dat geleverd wordt door Docuwork, businesspartner van Doclogic. Via (semi) automatische classificatie van diverse document-typen en e-mail, komt er op genoemde wijze een digitale totaaloplossing voor de diverse dossiers en archieven binnen de ROC organisatie.