Digitaal Samenwerken

DIRECT SUPPORT

Doclogic Nieuws

  REMINDER: Einde ondersteuning op Decos D4/D5

  Met ingang van 1 januari 2017 stopt Decos (en wij dus ook) met de ondersteuning voor Decos D5/D4. De reden hiervoor is dat dit product niet meer marktconform is, niet de laatste beveiligingsupdates heeft en niet meer voldoet aan de juiste standaarden.

  Met de huidige versie van het zaaksysteem / document management systeem, JOIN zet je ook de weg open voor nieuwe oplossingen. JOIN is al geruime tijd (kosteloos) beschikbaar.

  Schadefonds kiest voor iWRITER

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Iedere aanvraag start met een bevestiging en eindigt met een beslissing, waarbij het werkproces sterk afhankelijk is van de wettelijke regeling.

  Presentatie JOIN Connect Power Integraties beschikbaar

  Op 4 oktober j.l. heeft Decos Information Solutions de 19e Relatiedag verzorgd. Op deze belangrijke dag waarbij nieuwe ontwikkelingen binnen de JOIN suite centraal staan had Doclogic, als meest ervaren Decos integratie - en implementatiepartner wederom een sprekersslot waarin de mogelijkheden van integratie via JOIN Connect centraal stond.

  Expertsessie onderwijs 21 september

  Op 21 september 2016 organiseert Doclogic een expertsessie voor de onderwijsbranche. Het doel van deze sessie is om te komen tot een gezamenlijke ontwikkelagenda voor JOIN.

  DocWolves brengt iPhone app OurMeeting uit

  DocWolves, de ontwikkelaar van de papierloos vergaderapplicatie OurMeeting, heeft een iPhone App van OurMeeting uitgebracht. Een app waar veel OurMeeting gebruikers al naar uit keken. 

  Abonneer op Blog updates